Integritets och sekretesspolicy

Sekretesspolicy 

GUGGUUS SEKRETESSPOLICY FÖR KUNDERS PERSONUPPGIFTER

24/02/2023

Den här policyn beskriver hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har när det gäller hur vi behandlar dina personuppgifter. Den här sekretesspolicyn tar upp alla uppgifter som samlas in från vår webbplats eller från relaterade tjänster och de uppgifter som vi samlar in från dig när du kontaktar vår kundtjänst via e-post eller via vår webbplats.

Genom att fortsätta att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du den här sekretesspolicyn.

 1. Registeransvarig

Gugguu Oy

Organisationsnummer: 2508855-5

Rantakatu 3, 90100 Oulu

customer@gugguu.com

www.gugguu.com

Tel: +385444101736

 

 1. Kontaktuppgifter för saker som gäller registrering av personuppgifter:

Gugguus kundtjänst

customer@gugguu.com

Telefon: +385444101736

 

 1. Syftet med och den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter grundar sig på den registeransvariges legitima intresse, avtalsförhållande och/eller efterlevnad av den registeransvariges rättsliga skyldigheter. Hanteringen av personuppgifter kan också grunda sig på den registrerade personens samtycke vilket, i tillämpliga fall, därmed utgör den rättsliga grunden för hanteringen. Den registeransvarige har ett legitimt intresse av att utöva affärsliknande, berättigad och laglig försäljning och marknadsföring, inklusive kundprofilering i samband med de här aktiviteterna.

 1. Beskrivning av insamlade uppgifter

Personuppgifter behandlas inom lagens ramar för att hantera och utveckla kundrelationer. Vi samlar i första hand in personuppgifter för att behandla beställningar.

De personuppgifter som behandlas i registret får användas i följande syften:

 

Beställningar

Vi behöver personuppgifter för att hantera beställningar för att kunna leverera dem och för att kunna kommunicera med kunden om sådana beställningar (t.ex. beställnings- och leveransbekräftelser). Dessutom kommer uppgifterna att användas för fakturering och indrivning av skulder och för att hantera eventuella klagomål. När det gäller betalningsuppgifter lagrar vi endast betalningsmetod och pris för att kunna hantera eventuella returer.

 

Erbjudanden och marknadsföring av produkter

 Vi kan behandla personuppgifter och information om kundvagnar och inköpshistorik för profilering av kunder och för att rikta våra erbjudanden, förmåner, marknadsföringsaktiviteter och kundkommunikation för att locka till oss specifika kunder. Personuppgifter behandlas också för att skicka nyhetsbrev eller när en person deltar i en tävling, en utlottning eller andra marknadsföringsaktiviteter.

 

Kundkonto

 Om du har skapat ett kundkonto på vår webbplats kommer vi att använda dina personuppgifter för att administrera kontot så att du kan se din köphistorik, skapa önskelistor och spara din kundvagn. Adressuppgifter lagras också för senare beställningar. Dessa kan ändras eller tas bort av Gugguu eller kunden.

 

Utveckling av produkter och tjänster och anonymiserad rapportering

Vi kan behandla personuppgifter för att förbättra våra nuvarande produkter och tjänster och utveckla nya. Vi kan koppla given feedback och meddelanden till kundtjänst med ett användarkonto.

 

Vi använder svar från konsumentundersökningar och enkäter för att analysera våra kunders preferenser, förväntningar och åsikter om våra produkter.

 

Vi använder anonymiserade uppgifter i rapporteringssyften. Anonymiserade uppgifter kan inte användas för att identifiera enskilda personer. Vi använder endast uppgifterna för att analysera om vi uppfyller våra kommersiella mål. Dessa uppgifter är t.ex. det totala antalet besökare på vår webbplats och hur länge besöken varade.

 

Kundtjänst

 

 Vår kundtjänst behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via någon av våra kanaler. Vi kan kombinera uppgifter som samlats in av vår kundtjänst med andra personuppgifter, till exempel din köphistorik. På så sätt kan vi erbjuda en personlig och effektiv kundtjänst.

 

Upptäckande och förebyggande av olaglig verksamhet

 

I vissa fall förväntas vi lämna ut dina uppgifter, inklusive personuppgifter, av juridiska skäl, till exempel vid en rättegång. Vi kan även lämna ut dina uppgifter vid ett bestridande, ett domstolsbeslut, en annan domstols- eller polisutredning eller en myndighetsbegäran.

 

 

 1.    Automatiskt insamlade personuppgifter

När du gör en beställning eller besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt besök. Vissa av dessa uppgifter kan klassificeras som personuppgifter. Dessa uppgifter innehåller:

–                 webbläsare, operativsystem, enhetsmodell, IP-adress och tidpunkten och varaktighet för anslutningen

–                 inloggningsuppgifterna för kundens användarkonto och registreringsdatum

–                 platsinformation (inklusive information om wifi-hotspots)

–                 vilken webbplats som besöktes innan gugguu.com

–                 uppgifter om surfbeteende på vår webbplats (t.ex. uppgifter om klick och bläddring på sidor, vilka söktermer som används)

–                 cookies och andra uppgifter

–                 språk

–                 marknadsföringsinformation: förmåner, kampanjer och hur de används

–                 köphistorik på produktnivå och uppgifter om kundvagnen

–                 dessutom samlas uppgifterna från dem som prenumererar på nyhetsbrevet in för att administrera prenumerationer och andra uppgifter som är relaterade till kundtjänstaktiviteter.

–                 andra uppgifter som samlades in med ditt samtycke

 

 1. Direktinsamlade personuppgifter

Direktinsamlade uppgifter innebär uppgifter som du lämnar ut till oss, till exempel när du gör en beställning eller kontaktar vår kundtjänst. Direktinsamlade uppgifter är:

–                 Kundens kontaktuppgifter (namn, e-postadress och eventuella andra personuppgifter som frivilligt lämnas, till exempel företagsnamn eller födelsedag)

–                 Om mottagaren av beställningen är någon annan än kunden kommer mottagarens namn och postadress också att sparas

–                 Uppgifter om samtycke till och nekande till marknadsföring

–                 Meddelandehistorik med vår kundtjänst i chattar, på Facebook, via kontaktformuläret på vår webbplats eller e-post.

–                 Kontaktuppgifter som du anger när du deltar i utlottningar och tävlingar

 

 1. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Dina personuppgifter kan lämnas ut till Gugguu Oy:s samarbetspartner, inom ramen för tillämplig lag, i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra uppdraget från kunden. Tredje part kan vara företag som bearbetar personuppgifter och detta är endast tredje parter som har godkänts av Gugguu för att hjälpa oss att bedriva vår verksamhet och för att förbättra kundupplevelsen. När vi använder underleverantörer eller tredje parter säkerställer vi att alla personuppgifter behandlas av dem i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

För att ge en utmärkt kundupplevelse och för att bedriva vår verksamhet kan vi behöva skicka personuppgifter till tjänsteleverantörers servrar som är belägna utanför EU eller EES. I sådana fall ser vi till att tillämpliga avtalsenliga åtgärder tillämpas för alla överföringar (till exempel att uppfylla EU-kommissionens standardkontraktsklausuler), att överföringen har en rättslig grund och att hanteringen uppfyller de rättsliga kraven på sekretess.

 

Tredje parter som behöver uppgifter för att kunna behandla beställningar anges nedan. Dessutom anges de tredje parter vi använder för marknadsföring, webbplatsutveckling och analys nedan. Sekretesspolicyn omfattar endast Gugguus användning av dina personuppgifter. Läs våra samarbetspartners sekretesspolicyer.

 

Transportföretag: Posti, Matkahuolto, GLS, DHL och EMS.

 

–   Leverantörer av betaltjänster: Checkout Finland, PayPal, Klarna, Stripe

 

–   Webbutikssystem och hantering av beställningar: Shopify

 

–   Leverantör av kundtjänstsystem och chattjänster: Gorgias

 

–       Marknadsföring och nyhetsbrev: Klaviyo

 

–   Övriga: Facebook, Instagram, Google, Adrecord, Triple Whale

 

 1. Cookies

En cookie är en kort textbit eller fil som en webbplats skickar till din webbläsare. Den gör att en webbplats kommer ihåg information om ditt besök, till exempel vilket språk du valde och andra inställningar. En cookie gör ditt nästa besök enklare och gör webbplatsen smidigare för dig. Cookies har en viktig roll för innehållet.

Gugguu Oy använder ett system som använder cookies. Vi använder dem till exempel för att beräkna antalet besökare på våra sidor, för att förbättra och utveckla dem och för att spara dina språkpreferenser.

Mer information om cookies från Shopifys webbutiksplattform finns här.

 1. Personuppgifter om sociala medier

Gugguu Oys profiler i sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter och YouTube är offentliga, och de register som skapas på webbplatserna innehåller uppgifter som den registrerade personen har delat på den offentliga domänen, t.ex. namn, recensioner, gillade och delade webbplatser samt kommentarer. Vi är inte på något sätt ansvariga för att skydda användares personuppgifter eller uppgifterna som sådana i sociala medier.

När du interagerar med oss via sociala medier kan vi samla in, spara och lagra automatiskt insamlade uppgifter om din kanal-/medieanvändning. Om du till exempel väljer att ”Gilla” vår profil i sociala medier eller taggar din vän i våra inlägg kommer vi att spara den här informationen. Dessa uppgifter kan troligtvis inte kopplas till en specifik person men vissa uppgifter skulle kunna kopplas till en person, beroende på dina inställningar för den specifika kanalen.

Information som du publicerar i sociala medier är uppgifter som du själv har publicerat och som kan kopplas till dig, beroende på innehåll. Vi samlar in, sparar och använder det här innehållet och annan information som du har publicerat i våra kanaler i sociala medier. Vi kan också samla in uppgifter som du har samtyckt till att sociala medier delar med oss, eller som kan delas baserat på inställningarna för ditt användarkonto.

 1. Lagring av personuppgifter

Registret lagras elektroniskt och skyddas på vederbörligt sätt från utomstående med hjälp av brandväggar, lösenord och andra åtgärder som allmänt används i dataskyddsbranschen. Endast anställda personer hos den registeransvarige eller i företag som agerar som registeransvariga åt oss har tillgång till personuppgifterna i registret med hjälp av användningsrättigheter som har beviljats av den registeransvarige. Alla anställda som har tillgång till personuppgifter omfattas av sekretess.

 

 1. Webbplatsbesökares rättigheter i fråga om personuppgifter

Kunden har rätt att veta vilken information om honom/henne som lagras i registret. En skriftlig inspektionsbegäran måste skickas till den person som hanterar registret åt den registeransvarige. Inspektionsbegäran kan också göras personligen på ovan nämnda adress. När kontrollbegäran görs personligen måste identitetsbevis uppvisas. Gugguu kommer skriftligen att besvara en begäran om en inspektion.

Om det förekommer fel i kunduppgifter kan kunden begära att den registeransvarige korrigerar felet. Kunden har rätt att förbjuda användningen av sina personuppgifter för direktreklam eller marknadsföring och enkäter genom att underrätta den registeransvarige. Förbud mot direktreklam kan också göras från det egna kundkontot eller enligt instruktionerna som anges i marknadsföringsmeddelanden.

Kunden har rätt att när som helst ta bort personuppgifter som behandlas av Gugguu, med undantag för följande omständigheter: Du har ett öppet ärende hos kundtjänst. Du har en öppen beställning som ännu inte har levererats i sin helhet. Du misstänks missbruka våra tjänster eller så har du missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren. Du har en obetald skuld till Gugguu oavsett betalningsmetod. Om du har gjort inköp måste vi lagra inköpsrelaterade personuppgifter i enlighet med redovisningsreglerna.

 1. Personuppgifter om barn

Vi tar endast emot beställningar via webbplatsen från personer över 18 år så att vi inte avsiktligt samlar in personuppgifter om barn via vår webbplats.

 1. Ändringar av sekretesspolicyn

Gugguu förbehåller sig rätten att ändra detta dataskyddsmeddelande. Den senaste versionen av sekretesspolicyn finns alltid på den här sidan tillsammans dess publiceringsdatum. Om det sker betydande ändringar vid uppdateringen kommer vi att ta upp dem i början av policyn och på startsidan på Gugguu.com.